Afdeling Welzijn

De afdeling welzijn bevindt zich in het Sociaal Huis “De Pastorij”.

Deze afdeling wordt geleid door afdelingshoofd Hafsa Baki.

De afdeling is een overkoepelende dienst voor:

Waarvoor kan u bij ons terecht?