Integratietegemoetkoming (IT)

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen.

Een integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden:

  • uw handicap moet erkend worden;
  • uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden;
  • u bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • u bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure:

  • om de tegemoetkoming te kunnen krijgen, dient er eerst een online vragenlijst ingevuld te worden;
  • na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen;
  • de Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • u wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Indien u deze tegemoetkoming wenst aan te vragen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.