Register van bekendmakingen

De besluiten en stukken van het lokaal bestuur Dessel (gemeente en OCMW) die onderworpen zijn aan een verplichting tot bekendmaking worden bijgehouden in een register van bekendmakingen.

Dit register is gebaseerd op het monitoringsysteem van de website waarin onder andere wordt bijgehouden wat de unieke identificatie van de bekendmaking is en op welke datum ze op de website werd geplaatst.

De besluiten, verordeningen en reglementen die lokale besturen verplicht bekend moeten maken*, worden door het lokaal bestuur Dessel bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

De bekendmaking van reglementen en verordeningen gebeurt met vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekend gemaakt én van de datum waarop ze zijn aangenomen.

De stukken die integraal gepubliceerd moeten worden, zijn te raadplegen op de gemeentelijke website.

*Besluit van de Vlaamse Regering 28 april 2023, in werking getreden op 06 juli 2023 en Decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017, artikels 285 tem 289.