Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden:

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • moet u verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Procedure:

  • om de tegemoetkoming te kunnen aanvragen, moet u eerst een online vragenlijst invullen;
  • na het invullen van de vragenlijst kan u online uw aanvraag indienen;
  • de Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • u wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Indien u deze tegemoetkoming wenst aan te vragen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.