Bejaardenwoningen

Indien je eigen woning niet langer aangepast is aan je noden en behoeften, kan je het OCMW vragen om mee op zoek te gaan naar een aangepaste woonomgeving.

Het OCMW stelt 3 woningen voor bejaarden ter beschikking.

Deze bejaardenwoningen zijn gelegen in de Kapelstraat (Hei) en hebben als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

De bejaardenwoningen zijn bestemd voor echtparen, samenwonenden en alleenstaanden en je dient de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben.

Je mag over geen eigendommen beschikken. Van deze voorwaarde wordt afgeweken indien je reeds echtgescheiden bent maar toch nog over een woning beschikt in onverdeeldheid. Je dient wel te bewijzen dat de woning verkocht zal worden.

De huurprijs is vastgelegd en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Bejaarden wonend in de gemeente Dessel hebben voorrang op andere kandidaat-huurders.

De toekenning van een woning gebeurt volgens de volgorde van inschrijving op de wachtlijst.