Vlaamse zorgverzekering

 

Aangesloten zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, kunnen een aanvraag bij een zorgkas naar keuze indienen om een tussenkomst in hun onkosten bekomen.

Voorwaarden:

  • u bent lid van een erkende zorgkas en hebt hiervoor uw bijdrage betaald (wie jonger is dan 26 jaar betaalt geen bijdrage maar komt wel in aanmerking);
  • u woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel
  • u bent zwaar zorgbehoevend voor alledaagse bezigheden.

Het OCMW treedt op als lokaal agent van de Vlaamse Zorgkas en staat zodoende in voor:

  • informatieverstrekking over aansluiting;
  • indienen van aanvragen op tussenkomst;
  • indicatiestelling: met behulp van een BEL-schaal wordt aan de zorgbehoevende aanvrager een score gegeven om in aanmerking te komen voor een tussenkomst.