Sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap

Als u een handicap heeft, dan kan u uw ongeschiktheid laten erkennen om bepaalde fiscale en sociale voordelen te verkrijgen. Deze procedure staat helemaal los van uw eventuele recht op uitkeringen. Al deze voordelen vormen een belangrijke aanvulling op het inkomen.

Hieronder worden alvast een aantal van deze voordelen opgesomd:

 • vermindering van personenbelasting;
 • vermindering van de onroerende voorheffing;
 • vermindering van successierechten;
 • belastingvoordelen voor de auto;
 • parkeerkaart;
 • vrijstelling voor het dragen van de veiligheidsgordel;
 • kortingen op het openbaar vervoer;
 • sociaal telefoontarief - sociaal gsm-tarief;
 • vermindering abonnementsgeld voor de kabeldistributie;
 • vrijstelling saneringsbijdrage bij de waterfactuur;
 • sociaal tarief voor gas en elektriciteit;
 • ...

De toekenning van deze voordelen gebeurt bij de verschillende instellingen.

Een voordeel wordt pas toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kan voorleggen, dit attest wordt na medisch onderzoek afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een handicap.

Op dit attest staat ofwel:

 • een handicap van minstens 66 %;
 • vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder;
 • beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten.