Opvoedingsondersteuning

Opvoeden van kinderen is niet altijd een makkelijke taak, de sleutelfiguur opvoedingsondersteuning wil hierin een ondersteunende rol opnemen.

Elke inwoner van Dessel kan bij de sleutelfiguur opvoedingsondersteuning terecht voor:

  • eender welke opvoedingsvraag, -moeilijkheid of -onzekerheid.
  • informatie over alles wat met opvoeding en kinderen te maken heeft (ook over andere diensten die rond opvoeding en kinderen bezig zijn).
  • huiswerkbegeleiding.
  • bepaalde vormen van financiële/materiële ondersteuning: sociaal tarief voor- en naschoolse kinderopvang, individueel verminderd tarief kinderopvangvoorziening, vrijetijdspas, cultuursubsidies, subsidies voor kinderen, aanvraag studietoelagen, sociaal tarief sport en vrije tijd (bv. speelpleinwerking), vakantieparticipatie, voedselbedeling, sociaal tarief buurtrestaurant,...

Anderzijds wil het OCMW ook de samenwerking, tussen de verschillende diensten en organisaties die rond en met opvoedingsondersteuning bezig zijn, uitwerken en bevorderen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lore Vleugels, sleutelfiguur opvoedingsondersteuning, 014 38 90 39, lore.vleugels@dessel.be

Spreekuur OCMW Dessel:

  • maandag tot en met vrijdag: op afspraak

Spreekuur elders:

  • IBO De Speelplaneet, elke 1ste donderdag van de maand van 16u00 tot 17u30
  • IBO De Hummelhoek, elke 3de donderdag van de maand van 16u00 tot 17u30

Nuttige links:

www.huisvanhetkindregiomol.be

Nuttige telefoonnummers:

Opvoedingstelefoon: 078 15 00 10

Babyfoon - kidfoon: 0800 940 01

Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00

Meldpunt kindermishandeling: 1712