Opvoedingsondersteuning

Opvoeden van kinderen is niet altijd een makkelijke taak, het Antennepunt Huis van het Kind wil hierin een ondersteunende rol opnemen.

Elke inwoner van Dessel kan bij het Antennepunt terecht voor:

  • eender welke opvoedingsvraag.
  • informatie over alles wat met opvoeding en kinderen te maken heeft (ook over andere diensten die rond opvoeding en kinderen bezig zijn).
  • huiswerkbegeleiding.
  • bepaalde vormen van financiële/materiële ondersteuning: sociaal tarief voor- en naschoolse kinderopvang, individueel verminderd tarief kinderopvang (onthaalouders en crèches), vrijetijdspas, aanvraag studietoelagen, sociaal tarief sport en vrije tijd (bv. speelpleinwerking), vakantieparticipatie,,...

Anderzijds wil het Antennepunt ook de samenwerking, tussen de verschillende diensten en organisaties die rond opvoeding/kinderen/gezinnen bezig zijn, uitwerken en bevorderen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lore Vleugels, 014 38 90 39, huisvanhetkind@dessel.be

Spreekuur Sociaal Huis:

maandag tot en met vrijdag: op afspraak

Nuttige links:

www.huisvanhetkindregiomol.be

Nuttige telefoonnummers:

Opvoedingstelefoon: 078 15 00 10
Babyfoon - kidfoon: 0800 940 01
Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00
Meldpunt kindermishandeling: 1712