Nachtwinkels

Nachtwinkels kennen al een strengere regelgeving, maar gemeenten kunnen nog bijkomende specifieke voorwaarden opleggen. Zo kunnen er in Dessel voortaan geen twee nachtwinkels uitgebaat worden binnen een straal van 1.000 meter. 

Voor wie?

Nachtwinkels in Dessel

Voorwaarden

Om een nachtwinkel te kunnen exploiteren in Dessel dient men zowel een vestigings- als een uitbatingsvergunning te verkrijgen. Hieraan zijn kwalitatieve eisen verbonden o.a. inzake ruimtelijke ordening, brandveiligheid en moraliteit van de uitbater.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Interne Zaken.