European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,...) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,...) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst kan terugvinden van voorbeelden van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be (http:eudisabilitycard.be)

De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Hoe aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van de volgende 5 Belgische instellingen:

* De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)

* Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

* Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)

* De PHARE (Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée)

* De DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen.

Aanvraag van de kaart bij de DG Personen met een handicap

Je hebt recht op de kaart als je handicap reeds door FOD werd erkend en/of als je andere voordelen geniet zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,...

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm