Nucleaire industrie

Op het grondgebied van Dessel, Mol en Geel bevindt zich een nucleaire zone, waar sinds de jaren 1950 verschillende bedrijven gevestigd zijn rond nucleaire activiteiten. De zone is ongeveer 10 km² groot en strekt zich uit langs de 2 zijden van het kanaal Bocholt-Herentals.

In 2005 werd STORA (STudie- en Overleg Radioactief Afval Dessel) opgericht. STORA is de studie- en overleggroep in de Kempense gemeente Dessel die het radioactief afval dat aanwezig is in de regio van dichtbij opvolgt, in het belang van de Desselse bevolking. De vzw wordt gevormd door 70 Desselaars die samen het lokale gemeenschapsleven, het bedrijfsleven en de politiek vertegenwoordigen.

Wil je meer weten over nucleaire industrie, dan verwijzen je graag naar de website van vzw STORA: www.stora.org