Aanstekers: heb je leuke ideeën die de Desselse jeugd aanbelangt? Deel ze dan via "Aanstekers"

Lokaal bestuur Dessel heeft al jaren een zeer goed werkende jeugdraad waarin vertegenwoordigers uit onze jeugdbewegingen en individueel geïnteresseerde jongeren samenkomen om na te denken over allerlei kwesties die de jeugd aangaan. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief kunnen ze hierover advies geven aan het bestuur die dan een beslissing neemt. Op deze manier wordt de jeugd op een vrij actieve manier betrokken bij alles wat er reilt en zeilt in Dessel. Naast deze adviserende rol organiseert de jeugdraad jaarlijks enkele sfeervolle feestjes voor de jeugd en organiseren ze samen met de afdeling Vrije tijd de populaire Roefeldag.

Om nog meer jeugd te bereiken, maakt de jeugdraad voortaan gebruik van de webtool “Aanstekers” (www.aanstekers.org). Deze werd ontwikkeld met de bedoeling ideeën te verzamelen van een breed publiek. Bijzonder aan dit instrument is dat je ideeën van anderen kunt aansteken (liken) door een lichtknop aan te zetten. Je kan ze bovendien delen of er reacties op geven.

Op de maandelijkse jeugdraad zal de inhoud van “Aanstekers” een vaste plek krijgen zodat elk idee wordt geëvalueerd. Wordt jouw idee waardevol en haalbaar bevonden, dan wordt het doorgespeeld naar het bestuur. Zij nemen dan een gegronde beslissing of het uitgevoerd wordt of niet. Niet elk idee wordt dus zomaar meegenomen.

Heb je zelf een idee of wil je eens een kijkje gaan nemen? Check dan dadelijk de tool via de QR-code.