Peuterspeelpunt Dessel

Wat?

Het Antennepunt Huis van het Kind Dessel organiseert, in samenwerking met IBO Dessel, 2 keer per maand een Peuterspeelpunt. Dit is gratis.

Ouders zijn samen met hun kindje(s) van 0 tot 3 jaar van harte welkom! Ook grootouders en andere oppassers verwelkomen we graag.

In de nabijheid van (groot)ouder(s) kunnen de kinderen spelen met leeftijdsgenootjes en hebben ze contact met andere volwassenen. Hierdoor ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en wordt onder andere de overstap naar het kleuterklasje gemakkelijker.
Ook voor baby’s hebben we leuke dingen om hen te stimuleren.

Ouders kunnen andere ouders ontmoeten. Er kan met elkaar gepraat worden over kindjes en opvoeding en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden.

Er zijn steeds begeleiders aanwezig die zorgen voor een warm onthaal.

Praktisch

 • Gratis. 
 • Een stuk fruit voor je peuter.
 • Koffie, thee en water.
 • Breng geen zieke kindjes mee, zo voorkom je besmetting van andere peuters.
 • Je let op je eigen kindje, je blijft zelf verantwoordelijk.
 • Je verlaat het peuterspeelpunt niet zonder je kindje (het is geen kinderopvang).

Wanneer

Elke 2e en 4e maandag van de maand (met uitzondering van schoolvakanties of feestdagen).

 • Januari 2024: maandag 8 januari, maandag 22 januari
 • Februari 2024: maandag 12 februari, maandag 26 februari
 • Maart 2024: maandag 11 maart, maandag 25 maart
 • April 2024: maandag 8 april, maandag 22 april
 • Mei 2024: maandag 13 mei, maandag 27 mei
 • Juni 2024: maandag 10 juni, maandag 24 juni
 • juli 2024: maandag 8 juli
 • augustus 2024: maandag 12 augustus, maandag 26 augustus

Uur: 9.30 tot 11.30 uur

Waar?

Kinderopvang Speelplaneet, Netestraat 36, Dessel 

Op 8 april en 12 augustus gaat het Peuterspeelpunt door in het lokaal dienstencentrum 't Scholeke, Sportpark 1

Op 8 juli en 26 augustus gaat het Peuterspeelpunt door in de bibliotheek, Hannekestraat 1

Meer info

Lore Vleugels
Huis van het Kind Dessel

Zitdagen:
Sociaal Huis: Op afspraak.
IBO Speelplaneet: Elke eerste donderdag van de maand van 16u-17u.
IBO Hummelhoek: Elke derde donderdag van de maand van 16u-17u.

Volg ons op Facebook: Peuterspeelpunt Dessel

Het Peuterspeelpunt is een samenwerking tussen het Antennepunt Huis van het Kind, Sociaal Huis “De Pastorij” en EVA-vzw IBO-Dessel (kinderopvang).