Buurtfeesten, subsidies

Ook voor particulieren voorziet het gemeentebestuur een extra stimulans. Indien je met de buren een buurtfeest wil organiseren, dan kan je hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal 100 euro. Hiermee kan alvast een gedeelte van de onkosten worden gedekt.

Voor wie?

Voor ieder die een buurtfeest wenst te organiseren.
Privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van deze financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Enkel buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 september en 31 augustus komen hiervoor in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Wie meent in aanmerking te komen voor subsidies voor de organisatie van een buurt-, straat- of wijkfeest kan het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld voor 1 oktober bezorgen aan de cultuurdienst.

Meer info

Straat verkeersvrij maken?
U wil een manifestatie organiseren in uw buurt en hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld parkeerverbod, afsluiten van de straat,…) nodig?

Hou er dan rekening mee dat deze ingebruikname van het openbaar domein moet worden goedgekeurd door het schepencollege en de betrokken wegbeheerder. U vraagt dus best twee maanden vooraf uw toelating aan.

Meer info: http://www.dessel.be/producten/detail/251/signalisatie-verkeersmaatregelen-bij-manifestaties