Financieel directeur

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de gemeente en het OCMW.

Hij staat in voor :

  • Het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan, van het jaarlijks budget (begroting) en de budgetwijzigingen.
  • Het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening.
  • Het verzorgen van financiële analyses en financiële beleidsadvisering.
  • Het thesauriebeheer.
  • De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact.
  • Het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.