EVA-vzw SID

De vzw Sportinstellingen Dessel, afgekort vzw SID, werd in 1998 opgericht met als doel:

  • het huren, exploiteren, oprichten, onderhouden, beheren en ter beschikking stellen van sportaccommodatie in de gemeente Dessel;
  • het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport, de recreatie en ontspanning en de beoefening van zoveel mogelijk sporttakken, dit zowel voor validen als mindervaliden in de gemeente Dessel;
  • het inrichten van alle soorten sport-, recreatie- en ontspanningsactiviteiten, met inbegrip van initiaties en sportkampen.

De vzw SID staat in voor het beheer van de sportaccommodaties die eigendom zijn van de gemeente Dessel. Het beheer van de Spinhallen, het Sporthal Brasel en de sportzaal Witgoor werd op die manier via een beheersovereenkomst aan de vzw SID overgedragen.