College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente. Zo houdt het college zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

In de praktijk krijgt elke schepen een aantal bevoegdheden, onderwerpen die hij met bijzondere aandacht volgt en voorbereidt, maar alle beslissingen van het college worden gezamenlijk genomen.

Het college bestaat uit 5 leden (inclusief de burgemeester). Dezelfde leden zetelen ook in het vast bureau.

Het college vergadert wekelijks, normaal op vrijdagvoormiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen onder de gemeenteraadsleden tijdens de eerste gemeenteraad van de legislatuur. Ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst maakt deel uit van het college.

Het college van burgemeester en schepenen werkt voor een periode van zes jaar. Het huidige mandaat van de schepenen loopt tot en met 2024.

Samenstelling

 • Kris Van Dijck

  Burgemeester N-VA

  Bevoegdheden

  bevoegd voor burgerzaken, personeel, politie, financiën, ruimtelijke ordening en ontwikkelingssamenwerking.

  De burgemeester is het hoofd van de gemeente en de vertegenwoordiger van de nationale en provinciale overheid. Daarenboven heeft hij een aantal specifieke politiebevoegdheden.

  Contactgegevens

  Adres
  Heegstraat 12
  tel.
  0475 61 70 06
  E-mail
  kris.vandijck@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in bureau burgemeester (2de verdieping)

 • Herman Minnen

  Schepen N-VA

  Bevoegdheden

  Openbare werken, patrimonium, mobiliteit en sport.

  Contactgegevens

  Adres
  Hoefstraat 14
  GSM
  0478 83 17 86
  tel.
  014 38 99 25
  E-mail
  herman.minnen@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in de schepenzaal (2de verdieping)

 • Barbara Rommens

  Schepen N-VA

  Bevoegdheden

  Onderwijs, kinderopvang, cultuur, communicatie, informatica en jeugd.

  Contactgegevens

  Adres
  Broekstraat 4/A
  GSM
  0474 40 89 90
  E-mail
  barbara.rommens@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in de schepenzaal (2de verdieping)

 • Willy Broeckx

  Schepen N-VA

  Bevoegdheden

  Milieu, nucleaire zaken, lokale economie, landbouw, dierenwelzijn en toerisme.

  Contactgegevens

  Adres
  Kuilstraat 72
  GSM
  0472 88 40 32
  tel.
  014 37 32 10
  E-mail
  willy.broeckx@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in de schepenzaal (2de verdieping)

 • Anita Vandendungen

  Schepen / voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst N-VA

  Bevoegdheden

  OCMW, sociale zaken, gezondheid, senioren en mindervaliden.

  Contactgegevens

  Adres
  Hannekestraat 39
  GSM
  0492 66 04 66
  tel.
  014 37 11 01
  E-mail
  anita.vandendungen@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in de schepenzaal (2de verdieping)

 • Luk Nuyts

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Administratief centrum "De Plaetse", Hannekestraat 1
  tel.
  014 38 99 22
  fax
  014 37 23 89
  E-mail
  luk.nuyts@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje