Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente en het OCMW. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden.

De burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake de administratieve politie. Zo kan hij bij ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Hij zit de vergadering van het college van burgemeester en schepenen voor, alsook de vergadering van het vast bureau. Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de politiezone Balen-Dessel-Mol maakt hij deel uit van het politiecollege.

Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente en OCMW, van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau.

Samenstelling

 • Kris Van Dijck

  Burgemeester N-VA

  Bevoegdheden

  bevoegd voor burgerzaken, personeel, politie, financiën, ruimtelijke ordeningen en ontwikkelingssamenwerking.

  De burgemeester is het hoofd van de gemeente en de vertegenwoordiger van de nationale en provinciale overheid. Daarenboven heeft hij een aantal specifieke politiebevoegdheden.

  Contactgegevens

  Adres
  Heegstraat 12
  tel.
  0475 61 70 06
  E-mail
  kris.vandijck@dessel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdag:
  Enkel op afspraak
  in bureau burgemeester (2de verdieping)