Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - THAB) is een budget voor 65+'ers met een zorgnood.

Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • u verplaatsen;
 • eten bereiden en nuttigen;
 • u verzorgen en aankleden;
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen;
 • gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met andere personen.

Voorwaarden:

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een zorgbudget krijgen. Dit budget wordt toegekend op basis van de volgende criteria:

 • de leeftijd;
 • de nationaliteit;
 • de woonplaats;
 • de inkomsten (inclusief die van de personen waarmee u een huishouden vormt);
 • de mate van zelfredzaamheid.

Indien u dit zorgbudget wenst aan te vragen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.