Wijziging premies in 2024

Gepubliceerd op donderdag 16 november 2023 10.51 u.
Vanaf 2024 wijzigen er weer enkele premies voor verbouwingen/bouwen van woningen.

EPC-labelpremie
Vanaf 1 april 2024 wordt de EPC-labelpremie geïntegreerd met de Mijn VerbouwPremie. Aanvragen zullen niet langer via Fluvius verlopen, maar digitaal via het Vlaamse aanvraagformulier. De verhoogde bedragen zijn vanaf dan van toepassing voor aanvragers uit de laagste inkomenscategorie. Nu is dat enkel voor beschermde afnemers. Ben je geen beschermd afnemer, maar behoor je wel tot de laagste inkomenscategorie? Dan wacht je beter tot na 1 april met je aanvraag van de EPC-labelpremie!

Sloop- en heropbouwpremie
Heb je geen recht op het 6%-BTW-tarief bij een sloop- en heropbouw? Dan heb je recht op de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro. Deze premie is permanent verlengd door de Vlaamse Regering. Voorwaarde is wel dat asbest bij sloop in kaart werd gebracht en selectief afgevoerd. De nieuwe woning mag ook niet worden aangesloten op het aardgasnet.

Stopzetting premie zonnepanelen
De Vlaamse Regering besloot om de premie voor zonnepanelen stop te zetten vanaf 1 januari 2024. Concreet betekent dit dat de ingebruikname (keuring) van zonnepanelen ten laatste op 31 december 2023 in orde moet zijn om nog in aanmerking te komen voor een premie.

Mijn VerbouwLening
Mijn VerbouwLening is een initiatief van de Vlaamse Overheid waarmee je renovatiewerken kan financieren. Naast isolatiewerken, kan je ook lenen voor het plaatsen van een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, binnenrenovatie of het veilig maken van de elektriciteit, …
Op www.duurzaamwonen.be/mijnverbouwlening vind je de hele lijst van renovatiewerken die in aanmerking komen.

Op dit moment bedraagt de rentevoet 2,25% voor de totale looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet. Begin 2024 zal de rentevoet terug aangepast worden, in functie van de wettelijke rentevoet. Wacht dus niet langer om een lening aanvraag in te dienen!

Meer info
Heb je nog vragen over deze of andere premies? Of wil je hulp bij het aanvragen van premies? Maak een afspraak bij het woon- en energieloket via tel. 014 38 99 27 of via deze link of kijk op www.duurzaamwonen.be/dessel voor meer info.