Wandelcoördinator

Wim Sannen is aangesteld door het college van burgemeester en schepenen als wandelcoördinator van de gemeente Dessel. Hij kent alle wandelpaden op zijn duimpje.

Heb je vragen over de wandelpaden en/of themawandelingen, dan kan je Wim contacteren via wandelcoordinator@dessel.be.