Vormingen "Huis van het Kind"

Het Huis van het Kind organiseert heel wat vormingen.
De folder met de vormingen kan je onderaan raadplegen.
 
Meer info:

Lore Vleugels
Antennepunt Huis van het Kind
mail: huisvanhetkind@dessel.be
Website: www.huisvanhetkindregiomol.be
Facebook: huisvanhetkindbaldemore