Verwarmingstoelages aanvragen blijft mogelijk in coronatijden

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 9.39 u.
Tijdens de wintermaanden slaan veel Desselaars terug brandstof in om zich te wapenen tegen de koude dagen en nachten. Verwarm je de woning hoofdzakelijk met mazout, petroleum type C of bulkpropaangas? Dan heb je mogelijk recht op een verwarmingstoelage.

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage dien je te voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
  • Je hebt een laag inkomen (≤ € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste);
  • Je hebt een schuldoverlast.

Doe binnen de 60 dagen na levering een aanvraag.

Dit kan door:

  • een afspraak te maken bij het Zorgteam van het Sociaal Huis, tel. 014 38 90 40. Een senioren- en zorgconsulente bekijkt samen met jou of je al dan niet recht hebt op deze verwarmingstoelage. Vergeet niet om je identiteitskaart, rekeningnummer en factuur mee te brengen.
  • het bezorgen van onderstaande documenten via de post/brievenbus aan Zorgteam – Pastorijstraat 2, 2480 Dessel of via mail aan senioren@dessel.be
    • o Kopie leveringsfactuur met vermelding van de telefoonnummer en rekeningnummer van de aanvrager
    • o Kopie identiteitskaart aanvrager

De te ondertekenen aanvraagdocumenten worden per post aan de aanvrager bezorgd. Als de aanvrager de documenten heeft ondertekend, mag hij deze terugbezorgen aan het zorgteam via bovenstaande contactgegevens.

De verwarmingstoelage bedraagt max. € 210. Voor mazout wordt max. 1500 liter per jaar in aanmerking genomen. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage bij het voorleggen van één aankoopbewijs. De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

Vragen?

Het zorgteam is elke werkdag bereikbaar via: senioren@dessel.be of telefonisch op het nummer 014 38 90 40.