Verwaarlozing van woningen en gebouwen

Kapotte ramen en dakgoten, ontbrekende dakpannen, welig tierend onkruid in de voortuinstrook, …. Verwaarloosde woningen zijn een doorn in het oog. Ze hebben een negatieve impact op de onmiddellijke omgeving. En ze kunnen leiden tot een verminderde waarde van het pand en de omliggende panden.

Daarom wil de gemeente verwaarlozing voorkomen en bestrijden en de eigenaars een duwtje in de rug geven om hun woningen in goede staat te houden.

Woningen die verwaarloosd zijn zullen opgenomen worden op een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen. Na 1 jaar opname in dit register zal men een heffing moeten betalen.

Moest men als eigenaar van een verwaarloosde woning moeite hebben om de woning op te knappen kan men altijd proberen een beroep te doen op de bestaande renovatiepremies.

Met dit beleid wenst de gemeente er voor te zorgen dat de burgers in een nette en veilige omgeving kunnen wonen en leven.