Verstandig uit de bol! Samen naar een veilige feestcultuur

Lokaal bestuur Dessel en de jeugdraad ontwikkelden een sensibiliseringscampagne rond alcoholgebruik bij jongeren onder de slogan “Verstandig uit de bol!”. Op woensdag 6 oktober 2021 werd het bijhorende feestcharter door de leden van de jeugdraad ondertekend (zie onderaan). Geen oplijsting van regeltjes en normen, wel een oproep om te blijven feesten, weliswaar op een verantwoorde manier en met 1 duidelijke boodschap: draag zorg voor elkaar.

Verstandig uit de bol

In onze gemeente weet de jeugd duidelijk hoe er gefeest moet worden. Dit wil het bestuur alleen maar aanmoedigen, maar er tegelijk ook voor ijveren om dit op een verantwoorde manier te doen! Ook onze buurgemeentes Balen, Mol en Retie werken al sensibiliserend rond alcoholgebruik bij jongeren. Dit door het gebruik van leeftijdsbandjes of banners op alle evenementen met een jongerenpubliek.

Als slogan kozen we voor “Verstandig uit de bol”. Hiermee wordt het belang van een veilige feestcultuur onderstreept: opletten met alcohol, zorg dragen voor elkaar zodat iedereen veilig thuis komt,… In afstemming met onze regio ontwikkelden we het nodige materiaal: leeftijdsbandjes, promomateriaal en barbriefings voor de helpers op het evenement.

Fuifkoffer met leeftijdsbandjes

Op de dienst Vrije Tijd werd een fuifkoffer samengesteld die via de evenementenkluis ontleend kan worden. In deze koffer zitten naast barbriefings, informatiebanners en oordopjes ook gekleurde leeftijdsbandjes. Jongeren onder 16 jaar krijgen een rood bandje en mogen enkel frisdrank drinken. De jeugd tussen 16 en 18 jaar krijgt een oranje bandje en mag ook bier en wijn drinken. Vanaf 18 jaar krijg je een groen bandje en mag je ook sterke drank drinken.