Verslaving

Iedereen in onze gemeente en omgeving kan met alle vragen en problemen rond verslaving, zowel van legale middelen (alcohol, medicatie, gamen, gokken,...) als van illegale middelen (cannabis, xtc, coke, speed,...), terecht bij Lieze Verheyen en Kim Pruym,verslavingshulpverleners van Baldemore.

Lieze en Kim werken onder supervisie vanCAW de Kempenen zijn onder andere te vinden in het inloopcentrum in Mol, Sint Apollonialaan 198.

Lieze werkt ook vanuit het OCMW-huis van Dessel.

Een afspraak maken kan via je maatschappelijk werker. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met het algemeen nummer 014/21 08 08 of door een mailtje te sturen naar verslavingeerstelijn@cawdekempen.be. Met vragen kan je ook altijd terecht in je lokale OCMW-huis.

Bovendien kan je ook een beroep op hen doen voor het geven van voordrachten, groepssessies, klasgesprekken of eender welke andere vormende of preventieve activiteit.

De hulpverleners hanteren een strikt beroepsgeheim. Er wordt geen informatie doorgegeven en alles blijft vertrouwelijk. De diensten zijn trouwens volledig gratis

Voor wie?

  • Heb je een vraag over drugs, alcohol, medicatie, gokken, gamen, ....
  • Wil je stoppen, minderen of praten over je eigen gebruik en zoek je ondersteuning?
  • Maak je je zorgen over het gebruik van iemand in je omgeving?
  • Ben je op zoek naar iemand die je uitleg kan geven over verslavingsgedrag
  • Wil je graag een voordracht/klasgesprek/... organiseren over verslaving?
  • ...

De hulpverleners zijn er niet alleen voor jongeren en/of gebruikers. Ook ouders, partners, kinderen, vrienden, leerkrachten,… kortom iedereen is welkom. Blijf niet rondlopen met een prangende vraag!

Praten helpt.