Verhuurpromotor

De Verhuurpromotor is een aanspreekpunt voor eigenaars van leegstaande huizen of appartementen die de woning klaar willen maken voor de huurmarkt, of daar al aan gedacht hebben.

We begeleiden je van A tot Z en doorlopen samen met jou alle hindernissen die je op je pad kan tegenkomen. Zo helpen we je graag met:

 • Een kennismaking met de huurmarkt
 • Samen de mogelijkheden bekijken van verhuren
 • Verplichtingen bij verhuur
 • Woning klaar maken voor de huurmarkt
 • Een plaatsbezoek
 • Oplijsten van mogelijke werken en bepalen van prioriteiten
 • Opvragen en beoordelen van offertes
 • Bekijken van financiering en premies
 • Noodzakelijke administratie
 • Adviesverstrekking tijdens de begeleiding
 • ...

Voor wie?

Voor alle eigenaars van een leegstaand huis of appartement in de gemeenten Dessel, Balen, Mol en Retie.

Voorwaarden

Om een woning te verhuren, moet ze volden aan minimale kwaliteitsnormen. Die houden onder andere in dat

 • de minimale voorzieningen zoals keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water aanwezig zijn;
 • het gebouw structureel stabiel is;
 • de trappen en de aanwezige installaties (gas en elektriciteit, verwarming) veilig zijn;
 • er verwarming is, of door de huurder kan aangesloten worden;
 • er geen vochtproblemen zijn;
 • er mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting is;
 • de woning vrij toegankelijk is.

Als je woning aan deze kwaliteitsnormen voldoet, vraag je een conformiteitsattest aan. Met dit attest toon je aan dat je woning veilig en gezond is. Het conformiteitsattest wordt in onze gemeente verplicht, in verschillende fasen - op basis van het bouwjaar van de woning.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Verhuurpromotor Leen Smets!

Lukt het niet online? Bel dan met Leen op 0472 39 27 87. 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De Verhuurpromotor neemt contact met je op voor een eerste afspraak. Het volledige proces verloopt in 4 stappen: 

Stap 1: Een persoonlijk gesprek

We ontmoeten elkaar voor een persoonlijk gesprek. Samen zoeken we uit of het aanbod van de Verhuurpromotor overeenstemt met jouw noden en vragen. We lijsten jouw vragen op wat betreft de rechten en plichten van verhuren, de woonkwaliteit en energieprestatie van jouw pand. Daarnaast brengen we de huidige situatie in kaart: hoe lang staat het pand leeg? Staat het pand op de leegstandslijst? Is het de eerste keer dat je wil verhuren of heb je hier al ervaring mee? Overweeg je te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Wat is een realistische huurprijs? Moeten er verbeteringswerken uitgevoerd worden? Wat is je budget om te renoveren? Denk je aan de MijnVerbouwlening?

Kortom: een verkennend persoonlijk gesprek waarin we de basis leggen voor het verdere traject. Uiteraard is dit gesprek vrijblijvend.

Stap 2: Het plaatsbezoek

Het plaatsbezoek met de Verhuurpromotor is de volgende stap. Samen bekijken we welke werken noodzakelijk zijn om de minimale woonkwaliteit te garanderen en wat eventueel haalbaar is om de energieprestatie van je pand te verhogen.

Stap 3: Het verslag

We bezorgen jou een verslag van het plaatsbezoek binnen 4 weken: de vaststellingen, foto’s, noodzakelijke werken, aanbevelingen … Het verslag is een weergave van het plaatsbezoek. Het bevat dus geen ‘nieuwe’ informatie. Dit verslag wordt de leidraad voor het verdere traject.

Stap 4: Aan de slag!

Meer info

Leen Smets, de Verhuurpromotor: 

In samenwerking met SAAMO