Verduidelijking gratis snoeihout: coniferen behoren niet tot snoeihout

Gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021 8.20 u.
Sinds dit jaar kan snoeihout gratis aangeleverd worden aan het recyclagepark Dessel-Retie. Hierrond willen we het volgende verduidelijken. Afval van coniferen behoort niet tot het snoeihout, en kan bijgevolg niet gratis aangeleverd worden op het recyclagepark.

Eerder was hierover wat verwarring. Door de harmonisatie van de tarieven, waarbij het snoeihout het hele jaar gratis aangeleverd kan worden, werd de definitie van snoeihout verduidelijkt.

In de eerste communicaties werd aangegeven dat snoeihout van coniferen toegestaan was. Later bleek echter dat bij de verwerking van het snoeisel van de coniferen er kans is op het ontstaan van giftige gassen. Om die reden behoort het afval van coniferen NIET tot het gratis snoeihout.

De eerste 100 kg per jaar van groenafval is eveneens gratis. Hier kunnen de coniferen wel onder vallen. Na de eerste 100 kg betaal je 0,10 euro per kg.

Meer info
Afdeling grondgebiedzaken - milieu
Tel. 014 38 99 37
E-mail: milieu@dessel.be