Verbroedering Hessisch-Lichtenau

Op 2 oktober 1971 werd door ondertekening van een oorkonde de verbroedering tussen Dessel en Lichtenau, gelegen in de Duitse deelstaat Hessen, officieel bekrachtigd. Door de jaren heen hebben de overheden van beide gemeenten, inwoners en verenigingen ertoe bijgedragen om een goede samenwerking en hartelijke vriendschapsbanden tot stand te brengen.

Aan de oorsprong van deze verbroedering ligt een romantisch verhaal. Matroos Helmut Riemenschneider had tijdens één van zijn reizen een aapje gekocht. Toen zijn schip aanlegde in de haven van Antwerpen kreeg hij een beet van het beestje. Hiervoor moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd door Rosa Van Hout, de dochter van de toenmalige burgemeester van Dessel, Jozef Van Hout. De vonk sloeg over tussen verpleegster en patiënt. Door de veelvuldige contacten tussen beide families kwamen er ook contacten met de burgemeester in Hessisch Lichtenau, Heinz Jünemann, wat dan weer leidde tot de verbroedering.

Meermaals zijn er ontmoetingsmomenten geweest tussen inwoners van de beide gemeenten, soms zelfs voorafgegaan door een fietstocht van Dessel naar ginder (+/-400km). Ook gaan leerlingen van het zesde leerjaar van de Desselse gemeentelijke scholen al meer dan 45 jaar voor een aantal dagen op bezoek naar Hessisch Lichtenau.

Neem zelf ook eens een kijkje op www.hessisch-lichtenau.de om onze broedergemeente wat beter te leren kennen!

Locatie: Hoek Golding-Broekstraat