Nog niet gevaccineerd? Reageer op 2de kans of registreer op VAXLIST

Gepubliceerd op vrijdag 6 augustus 2021 12.43 u.
Ben je nog niet gevaccineerd? Bevestig dan zeker je afspraak als je een ‘tweedekans’-uitnodiging ontvangt. Deze week versturen we 1.384 uitnodigingen om inwoners een tweede kans te geven zich te laten vaccineren.

Daarnaast ontvangt een 20-tal tieners die afgelopen week 12 jaar werden een uitnodiging. Heb je je prik de afgelopen weken gemist, maar wil je nog voor het einde van de zomer gevaccineerd zijn? Registreer je dan op onze reservelijst www.vaxlist.be. We roepen via VAXLIST dagelijks inwoners op om langs te komen voor een vaccin.

  • We nodigden een 20-tal jongeren uit die afgelopen week of volgende week 12 jaar worden.

  • We verstuurden 1.384 ‘tweedekans’-uitnodigingen voor een eerste prik met Pfizer op 20 en 25 augustus.

  • Daarnaast raadplegen we dagelijks onze reservelijst VAXLIST om geen vaccins verloren te laten gaan. Daarom roepen we volgende doelgroepen op zich zo snel mogelijk te registreren op www.vaxlist.be:


Doelgroep 1: 2de afspraak gemist
Met uitzondering van Johnson & Johnson vereist elk vaccin twee prikken voor optimale bescherming. Een aantal inwoners kwam langs voor hun 1ste prik, maar miste om een of andere reden hun 2de afspraak. Om hen alsnog zo snel mogelijk een volledig vaccinatieschema te laten doorlopen, vragen we dat deze inwoners zich zo snel mogelijk registreren via VAXLIST.

Doelgroep 2: wie in 2021 nog 12 jaar wordt
Voor een zo normaal mogelijk en veilig verloop van het nieuwe schooljaar in het secundair onderwijs, is het belangrijk dat zo veel mogelijk scholieren zich laten vaccineren. Gelukkig halen we op dat vlak in eerstelijnszone Baldemore momenteel uitstekende resultaten. Jammer genoeg mogen we 12-jarigen pas vaccineren na hun effectieve verjaardatum. Dit betekent dat in het eerste middelbaar ongeveer een kwart van de klas bij het begin van het schooljaar nog geen vaccinatiekans heeft gekregen. We roepen evenwel iedereen op die dit jaar nog 12 jaar wordt om zich te (laten) registreren. Ofwel ontvang je zo snel mogelijk na je verjaardag een uitnodiging via VAXLIST, ofwel – en zo hopen we – verandert deze richtlijn nog. In dat laatste geval kom je nog sneller aan bod.


Ook blijven
mensen die hun eerste vaccin weigerden welkom om zich te
registreren op VAXLIST en zich alsnog te laten vaccineren.

  • We behalen momenteel een vaccinatiegraad van 93,03% bij onze 18-plussers.

  • Als we kijken naar de vaccinatiegraad bij de 10-17-jarigen, waarvan enkel de +12-jarigen gevaccineerd mogen worden, behalen we een vaccinatiegraad van 47,68%.

Meer info: vaccinatiecentrum Baldemore, 014 38 90 47, www.vaccinatiecentrumbaldemore.be