Vaccinatiecentrum

Ecocentrum De Goren wordt tijdelijk ingericht als vaccinatiepunt. We voorzien in het ecocentrum tot maximum 4 vaccinatielijnen, bemand door een baliemedewerker, een arts en één tot vier verpleegkundigen. Dit vaccinatiepunt zal functioneren totdat de integratie in de eerste lijn volledig rond is.

Meer info op www.vaccinatiecentrumbaldemore.be