UPDATE: Politiebesluit Blauwalgen in Desselse kanalen opgeheven

Gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020 11 u.
Naar aanleiding van zichtbare afname van blauwalggroei op de kanalen in onze provincie werden er verschillende stalen genomen door De Vlaamse Waterweg.

Het microscopisch onderzoek van de stalen toont aan dat het microcystine gehalte (blauwalgen) laag genoeg is waardoor het niet langer noodzakelijk is om het geldende verbod, om in de drijflaag van blauwalgen en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor het drenken van vee in de provincie Antwerpen, te behouden. Om deze reden wordt het besluit van de gouverneur van 5 september 2020 opgeheven.