Uitbreiding KMO-zone Stenehei

Gepubliceerd op vrijdag 11 februari 2022 7.44 u.
Desselse bedrijven kunnen zich nu kandidaat stellen bij IOK om zich over enkele jaren te herlokaliseren naar KMO-zone Stenehei.

In de loop van de jaren ’90 werden door lokaal bestuur Dessel gronden langs de Kastelsedijk ontwikkeld als KMO-zone. Een tiental jaren later kon een eerste uitbreiding van deze KMO-zone gerealiseerd worden.

De zone was snel volledig ingevuld, zodat vanuit het gemeentebestuur stappen gezet werden om nog een bijkomende uitbreiding te kunnen bekomen. Dit werd meegenomen in diverse planprocessen, maar omwille van bovenlokale mobiliteitsproblemen (moeilijke ontsluiting naar E34 en E313) konden nog geen concrete stappen gezet worden.

Na gesprekken met intercommunale IOK is beslist om verder in te zetten op de specifieke mogelijkheden voor bestaande Desselse bedrijven om zich te herlokaliseren in de KMO-zone Stenehei.

Aangezien opnieuw een bepaalde dynamiek ervaren wordt binnen de Desselse bedrijven in de vorm van toenemende interesse, start IOK op dit moment al met de opmaak van het technische ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande KMO-zone.

Op basis van dit ontwerp kan vervolgens een aanvraag ingediend worden voor het bekomen van een omgevingsvergunning. Dat betekent niet dat al onmiddellijk percelen beschikbaar gesteld kunnen worden, maar binnen een termijn van 2 à 3 jaar zouden de gronden bouwrijp kunnen zijn, waarbij het toewijzingsbeleid van deze gronden parallel kan lopen.

Met andere woorden, onmiddellijk volgend op die termijn van 2 à 3 jaar zouden bedrijven kunnen starten met het oprichten van gebouwen op hun aangekocht perceel.

Kandidaat stellen

We doen dan ook graag een oproep naar de Desselse bedrijven om zich kandidaat te stellen bij IOK in geval het bedrijf herlocatieplannen naar deze KMO-zone of uitbreidingsplannen binnen deze KMO-zone zou hebben.

Kandidaat stellen kan best rechtstreeks bij IOK. Hiervoor kan contact opgenomen worden met dhr. Dimitri Deiteren, projectcoƶrdinator bedrijventerreinen IOK, dimitri.deiteren@iok.be of op het nummer 014 56 27 97.