Toeristische logies en kampeerterreinen

Wilt u een toeristisch logies opstarten in Dessel, dan moet u naast de verplichtingen van een opstartende ondernemer ook voldoen aan het nieuw logiesdecreet dat sinds 1 april 2017 van toepassing is. Het nieuwe logiesdecreet regelt enkel de toeristische aspecten van een logies.

De logies blijven onderworpen aan de regelgeving van andere beleidsdomeinen als die op hun uitbating van toepassing is ( ruimtelijke ordening, milieu, fiscaliteit, voedselveiligheid …).

Voor wie?

Elk toeristisch logies waar u mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies.

Zowel de kamergerelateerde logies (bijv. hotelkamer, hostel, vakantiewoning,…) als de terreingerelateerde logies (bijv. kampeerterreinen,…) vallen onder het toepassingsgebied.

Voorwaarden

Een toeristisch logies kan enkel in een pand dat correct vergund is. We raden u dan ook aan om zeker langs te gaan bij de dienst ruimtelijke ordening op het administratief centrum om te horen wat wel en niet mogelijk is.

Elk logies moet u verplicht aanmelden via het Uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen anders bent u niet in orde met de wetgeving. U kan de logies bovendien vrijwillig laten erkennen / vergunnen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).