Tewerkstelling

De dienst tewerkstelling voorziet begeleidingen op maat voor mensen die hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar een gepaste tewerkstelling of opleiding. We bekijken samen met jou eventuele drempels die het moeilijk maken om een job te vinden of te behouden. Dit kan bijvoorbeeld het gebrek aan vervoer, telefoon, kinderopvang, moeilijkheden met administratie in functie van werk,... zijn. Deze drempels kunnen een rem betekenen, waardoor we eerst aan de slag gaan om een oplossing te vinden voor deze moeilijkheden.

De dienst tewerkstelling gaat samen met jou op zoek naar een job of opleiding tijdens een individueel traject. Er wordt gewerkt vanuit jouw interesses. We bekijken indien nodig, verschillende mogelijkheden om de nodige werkervaring en attitudes te verkrijgen. (bv stages, wijkwerken,...)

Tijdens de afspraken zoeken we samen naar vacatures, bekijken jouw CV, bereiden sollicitaties voor, zorgen we voor een update van je online dossier bij VDAB,...

Indien we merken dat, ondanks alle inspanningen die je levert, een gewone tewerkstelling niet haalbaar is, gaan we samen op zoek naar een aangepaste tewerkstellingsplaats (bv sociale werkplaats), een andere dagbesteding (bv vrijwilligerswerk) of een andere dienst die jou kan helpen (bv GTB).

Een traject bij de dienst tewerkstelling kan opgestart worden op vraag van het OCMW (naar aanleiding van een leefloonaanvraag), op vraag van andere diensten (bv VDAB) of op vraag van de cliënt zelf. De gesprekken gaan steeds door op afspraak.

Personen die een leefloon ontvangen, kunnen ook in aanmerking komen voor een TWE-traject. Het OCMW treedt dan zelf tijdelijk als werkgever op. Je kan dan tewerkgesteld worden in eigen diensten van het OCMW of bij andere diensten waarmee het OCMW samenwerkt, via een art. 60. Deze tewerkstelling is bedoeld om voldoende arbeidsdagen te presteren, waardoor je recht krijgt op een sociale uitkering (bv werkloosheid).

Wanneer je aan de slag bent als werknemer, is er nog steeds de mogelijkheid om voor een bepaalde periode begeleiding te krijgen. Met deze nazorg willen we ervoor zorgen dat jouw tewerkstelling een blijvend succes is.

Je kan voor meer informatie of een afspraak terecht op het nummer 014/38.90.40 of via het gratis nummer 0800/14.201.

Contactpersoon:

Pernet Daisy

Daisy.pernet@dessel.be

Waarvoor kan u bij ons terecht?