Terrasvergunning

Horeca-uitbaters die terrassen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van de gemeente, daarom moet men een toestemming krijgen van het gemeentebestuur om deze in te nemen. Voor de inname moet er ook belasting betaald worden.

Er worden enkel terrasvergunningen afgeleverd voor een permanent terras voor onbepaalde duur.

Voor wie?

Voor alle horeca-uitbaters

Voorwaarden

De voorwaarden zullen worden opgenomen in de afgeleverde terrasvergunning.

Afhankelijk van de aarde van het terras kan tevens een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de afdeling grondgebiedzaken.

Hoe aanvragen?

  • via e-mail
  • Schriftelijk

Elke aanvraag moet minstens 1 maand voor de opstelling van het voorgenomen terras ingediend worden en moet vergezeld zijn van:

  1. Een duidelijke situatiebeschrijving
  2. Een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte
  3. Minstens één foto van de in gebruik te nemen oppervlakte
  4. Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein

Kostprijs

Voor de uitstalling van terrassen: 5 EUR per m²of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per periode (=jaarbasis) .

Bij het bepalen van de oppervlakte worden de ruimten voor ramen en deuren, afsluitingen of windschermen mee aangerekend. De belasting geldt niet voor standplaatsen waar het retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein van toepassing is.