Sportlaureatenhuldiging

Jaarlijks op de (normaal gezien) derde vrijdag van februari worden de Desselse sportlaureaten gehuldigd tijdens een receptie. Individuele Desselaars of Desselse clubs die menen een prachtige sportprestatie te hebben neergezet, kunnen hiervoor hun kandidatuur indienen.

Kandidaturen moeten wel ingediend zijn uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de huldiging betrekking heeft.

Het is de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad die de binnengekomen kandidaturen wikt en weegt en in alle eer en geweten de winnaars kiest in volgende categorieën: 

  • Beste mannelijke prestatie
  • Beste vrouwelijke prestatie
  • Beste prestatie jongere (< 16 jaar)
  • Beste prestatie mindervalide
  • Beste prestatie in ploegverband
  • Beste club