Samenaankopen, groepsaankopen

Om investeringen in energiebesparende maatregelen aan te moedigen, stapt de gemeente regelmatig mee in groepsaankopen, georganiseerd door o.a. IOK.

Het gemeentebestuur houdt u hierover op de hoogte via de gemeentelijke communicatiekanalen, o.a. website, facebook, informatieblad De Desselaar, ...