Rustige week in het vaccinatiecentrum

Gepubliceerd op vrijdag 28 januari 2022 9.52 u.
De grote campagne om zo snel mogelijk extra prikken toe te dienen bij alle volwassenen die dit wensen, is inmiddels afgerond. Daardoor kende het vaccinatiecentrum de afgelopen dagen een relatief rustige week.

We hopen begin volgende week meer info te ontvangen over de extra prik voor 12- tot 18-jarigen. Mogelijk valt in de loop van dit weekend nog een beslissing.

  • We krijgen steeds meer vragen naar de extra prik voor 12- tot 18-jarigen. Sommige vragen hebben verband met reisbeperkingen, in andere gevallen gaat het om minderjarige stagiaires in de zorg. Op dit moment is een extra prik voor deze leeftijdscategorieën niet toegelaten.
  • We hopen begin volgende week te vernemen welke beslissingen de hogere overheid hierover neemt. Het vaccinatiecentrum staat klaar en beschikt over de nodige capaciteit om - wanneer vereist - snel aan de slag te gaan.
  • Momenteel heeft ongeveer 23% van de 5- tot 11-jarigen in onze eerstelijnszone een eerste prik gehad. Veel ouders hebben hun eerdere afspraak door een besmetting noodgedwongen moeten annuleren. Zij kunnen indien gewenst gewoon een nieuwe afspraak maken.
  • Deze week verstuurden we in totaal een 1.160 uitnodigingen naar verschillende categorieën. Ongeveer 500 uitnodigingen vertrokken naar tweedekansers voor een extra prik. Iedereen die een uitnodiging niet expliciet weigert, ontvangt automatisch steeds een tweede aanbod. Datzelfde geldt voor wie niet op de basisuitnodiging voor vaccinatie is ingegaan. Ongeveer een 500 inwoners hadden hiervoor nog geen tweede uitnodiging ontvangen. Ook na deze ‘herkansingen’ kan je steeds een afspraak maken via het callcenter op 014 38 90 47. Daarnaast krijgen ook kersverse 12-jarigen een reguliere uitnodiging.
  • Vrijdag 28 januari staat tussen 18 en 20 uur een vrij inloopmoment op het programma voor extra prikken. Dit geldt uiteraard alleen voor volwassenen én voor wie aan de tussentermijnen met de basisvaccinatie voldoet. Je bent tijdens deze uren welkom zonder afspraak.

Meer info: vaccinatiecentrum Baldemore, 014 38 90 47, www.vaccinatiecentrumbaldemore.be