Rode Duivels op groot scherm - EK 2021

Hier vind je de coronarichtlijnen die gelden voor horecazaken en evenementorganisatoren bij het uitzenden van EK-wedstrijden op groot scherm.

De regels zijn in principe van toepassing voor alle wedstrijden, maar zijn – door de grotere publieksopkomst – vooral relevant voor de wedstrijden van de Rode Duivels.

Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de rondzendbrief van de minister van binnenlandse zaken, aangevuld met lokale, praktische afspraken.

Deze lokale praktische afspraken werden afgestemd met gemeenten Mol en Balen, alsook met de politiezone Balen-Dessel-Mol. Horeca-uitbaters en organisatoren dragen de verantwoordelijkheid om deze regels in hun horecazaak/eventlocatie toe te passen.

We zetten de belangrijkste regels en richtlijnen op een rij:

 • Tijdens de uitzendingen geldt integraal het horecaprotocol. Dit is ook van kracht bij evenementen waar drank wordt voorzien.
  • Tafels van maximum 4
  • Bediening aan tafel
  • 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
  • Mondmasker verplicht bij verplaatsingen
  • Respecteer binnen de geluidsnorm van 80db, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
  • Respecteer strikt het sluitingsuur om 23.30 uur, zowel voor binnen als buiten.
  • De wedstrijden worden zittend gevolgd door de toeschouwers
 • De horeca-uitbater/organisator is verantwoordelijk voor de controle op de maximumcapaciteit. Daarom wordt gevraagd vanuit de ministeriële richtlijnen om:
  • Toegangscontrole te voorzien, met organisatie van eventuele wachtrijen en herkenbare signalisatie wanneer de beoogde capaciteit is bereikt.
  • Drukte te voorkomen aan het sanitair.
  • Te werken met een reservatiesysteem wanneer je meer bezoekers verwacht dan de voorziene capaciteit.
  • Registratie van alle bezoekers per tafel, belangrijk voor contactonderzoek bij een eventuele besmettingen.
 • Uitzendingen buiten genieten de absolute voorkeur.
 • Plaats de schermen zodat niemand extern kan meevolgen. Op terrassen plaats je de schermen dus wég van de openbare ruimte. Buiten de bezoekers van de eigen terraszone mag niemand de wedstrijd kunnen volgen.

Om discussie te vermijden bij eventuele politiecontroles, vragen we alle horeca-uitbaters die de wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden om uiterlijk vrijdagmiddag 11 juni het onderstaande e-formulier in te vullen. Zo weet de politie welke maatregelen je getroffen hebt om alles in veilige banen te leiden.

Verdere detaillering horecarichtlijnen

 • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken.
 • Indien het een open terras betreft, is minstens één volledige zijde van het terras altijd geopend en moet dit voldoende ventilatie verzekeren.
 • Tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.
 • Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO²) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm moet de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
 • Buffetten zijn toegestaan.
 • Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.

Het uitgebreide en meest actuele horecaprotocol vind je hier: http://heropstarthoreca.be/.