Retributiereglement voor het leggen van opritten

De gemeente legt opritten aan op vraag van de inwoners. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de inwoner die de oprit aanvraagt.

Kostprijs

Er wordt een retributie geheven voor
- de aanleg van een tweede oprit als mede de verbreding en/of verplaatsing van de eerste (gratis aangelegde) oprit door de gemeente.
- de aanleg van een eerste oprit voor een woning die niet de enige gezinswoning (en enige eigendom) is, met een maximale breedte van 4 meter.

De retributie bedraagt 40,00 EUR per m².