Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

 

De gemeente stelt een recyclagepark ter beschikking van de inwoners. Er wordt een retributie geheven op het aanbrengen van grof vuil, hechtgebonden asbestcement, asfalt, cellenbeton, kalk, gips, hout, roofing, groenafval, vlak glas, harde kunststoffen, zand, steenpuin, betonpuin, piepschuim, toestellen op het recyclagepark.

Voor wie?

 De retributie wordt betaald door iedereen die gebruik maakt van het recyclagepark.