Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

 

De gemeente stelt een containerpark ter beschikking van de inwoners. Er wordt een retributie geheven op het aanbrengen van grof vuil, bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval, piepschuim en asbestcementplaten op het containerpark.

Voor wie?

 De retributie wordt betaald door iedereen die gebruik maakt van het containerpark.

Kostprijs

Grof vuil
0,15 euro/kg

Groenafval
100 kg/jaar: gratis
> 100 kg: 0,075 euro/kg

Hout A en B
0,075 euro/kg

Hout C
0,150 euro/kg

Piepschuim
wit en zuiver
< 60 liter: gratis
60-200 liter: 1 euro
> 200 liter: 6,50 euro

Roofing
0,150 euro/kg

Steen-, betonpuin en zand
300 kg/jaar: gratis
> 300 kg: 0,010 euro/kg

Harde kunststoffen (vb. PVC)
0,075 euro/kg

Cellenbeton, gipsplaten, kalk
0,150 euro/kg

Asbestcementproducten
200 kg/jaar: gratis
> 200 kg/jaar: 0,200 euro/kg