Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

 

De gemeente stelt een recyclagepark ter beschikking van de inwoners. Er wordt een retributie geheven op het aanbrengen van grof vuil, hechtgebonden asbestcement, asfalt, cellenbeton, kalk, gips, hout, roofing, groenafval, vlak glas, harde kunststoffen, zand, steenpuin, betonpuin, piepschuim, toestellen op het recyclagepark.

Voor wie?

 De retributie wordt betaald door iedereen die gebruik maakt van het recyclagepark.

Kostprijs

Grof vuil
0,24 euro/kg

Groenafval
100 kg/jaar: gratis
> 100 kg: 0,10 euro/kg

Hout A en B
0,10 euro/kg

Hout C
0,15 euro/kg

Piepschuim
wit en zuiver
< 60 liter: gratis
60-200 liter: 1 euro
> 200 liter: 6,50 euro

Roofing
0,15 euro/kg

Asfalt
0,15 euro/kg

Steen-, betonpuin en zand
300 kg/jaar: gratis
> 300 kg: 0,02 euro/kg

Harde kunststoffen (vb. PVC)
0,10 euro/kg

Cellenbeton, gipsplaten, kalk
0,15 euro/kg

Hechtgebonden asbestcement
200 kg/jaar: gratis
> 200 kg/jaar: 0,24 euro/kg

Professioneel AEEA
25 euro/stuk

Vlak glas
0,10 euro/kg

Snoeihout
gratis

Vanaf 2023

Grof vuil
0,26 euro/kg

Groenafval
100 kg/jaar: gratis
> 100 kg: 0,10 euro/kg

Hout A en B
0,10 euro/kg

Hout C
0,16 euro/kg

Piepschuim
wit en zuiver
< 60 liter: gratis
60-200 liter: 1 euro
> 200 liter: 6,50 euro

Roofing
0,16 euro/kg

Asfalt
0,16 euro/kg

Steen-, betonpuin en zand
300 kg/jaar: gratis
> 300 kg: 0,02 euro/kg

Harde kunststoffen (vb. PVC)
0,10 euro/kg

Cellenbeton, gipsplaten, kalk
0,16 euro/kg

Hechtgebonden asbestcement
200 kg/jaar: gratis
> 200 kg/jaar: 0,26 euro/kg

Professioneel AEEA
25 euro/stuk

Vlak glas
0,10 euro/kg

Snoeihout
gratis