Retributiereglement voor het containerpark

 

De gemeente stelt een containerpark ter beschikking van de inwoners. Er wordt een retributie geheven op het aanbrengen van grof vuil, bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval, piepschuim en asbestcementplaten op het containerpark.

Voor wie?

 De retributie wordt betaald door iedereen die gebruik maakt van het containerpark.

Kostprijs

Grof vuil
0,15 euro/kg

Groenafval
100 kg/jaar: gratis
> 100 kg: 0,075 euro/kg

Hout A en B
0,075 euro/kg

Hout C
0,150 euro/kg

Piepschuim
wit en zuiver
< 60 liter: gratis
60-200 liter: 1 euro
> 200 liter: 6,50 euro

Roofing
0,150 euro/kg

Steen-, betonpuin en zand
300 kg/jaar: gratis
> 300 kg: 0,010 euro/kg

Harde kunststoffen (vb. PVC)
0,075 euro/kg

Cellenbeton, gipsplaten, kalk
0,150 euro/kg

Asbestcementproducten
200 kg/jaar: gratis
> 200 kg/jaar: 0,200 euro/kg