Retributiereglement voor administratieve prestaties

Er wordt een retributie geheven voor de informatie die de gemeente schriftelijk moet verstrekken.

Voor wie?

Voor alle inlichtingen die worden verstrekt door de gemeente uit de gegevens in het bezit van de gemeente en voor het maken van fotokopieën door de gemeentediensten op aanvraag van de bevolking is er een retributie verschuldigd door de aanvrager van de informatie.

Kostprijs

Raadpleeg het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken in bijlage.