Retributiereglement vastgoedinformatie

Er wordt een retributie geheven voor de informatie die de gemeente schriftelijk moet verstrekken betreffende vastgoed.

Kostprijs

50 euro per dossier.