Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

De gemeente en de inwoners worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. De eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend voor de werken die zij uitvoeren om zo de hinder tot een minimum aantal dagen te beperken.

Voor wie?

Elke eigenaar van een nutsvoorziening die werken uitvoeren op gemeentelijk grondgebied is de retributie verschuldigd.

Kostprijs

Retributie naar aanleiding van sleufwerken
 * werken in rijwegen: 10,24 euro per dag en per lopende meter
 * werken in voetpaden: 7,88 euro per dag en per lopende meter
 * werken in aardewegen: 4,73 euro per dag en per lopende meter

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken: 1 euro per jaar en per aansluitingspunt voor werken met een sleufoppervlakte van maximum 3m2.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.