Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein

De gemeente Dessel heft een retributie op het innemen van een standplaats op de openbare plaatsen en wegen voor de uitoefening van een handel of beroep, ongeacht de aard van de koopwaar of de inrichting, alsook voor het innemen van een standplaats op volgende specifieke gelegenheden:

 • de algemene wekelijkse donderdagmarkt;
 • rommelmarkten;
 • de kermissen (Dessel jaarmarkt, Kermis centrum, Kermis Witgoor, Heikermis);
 • circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven;

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt (uitbater).

Kostprijs

De retributie voor het innemen van een standplaats op de openbare plaatsen en wegen voor

de uitoefening van een handel of beroep, ongeacht de aard van de koopwaar of de inrichting wordt vastgesteld op 0,35 euro per vierkante meter en per dag voor de ingenomen standplaats. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Voor innamen naar aanleiding van navolgende specifieke aangelegenheden wordt de retributie als volgt bepaald:

 • de algemene wekelijkse donderdagmarkt: 1 euro per strekkende meter en per dag voor marktkramers en particuliere verkopers. Iedere begonnen meter telt voor een volledige meter.
 • rommelmarkten en overige markten: 1 euro per strekkende meter en per dag. Iedere begonnen meter telt voor een volledige meter.
 • kermissen:
  • 1,20 euro per vierkante meter voor de eerste 140 ingenomen vierkante meters voor de totale duurtijd van de kermis;
  • 0,50 euro per vierkante meter voor de volgende ingenomen vierkante meters voor de totale duurtijd van de kermis;

Iedere begonnen meter telt voor een volledige meter.

 • circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven: 25 euro per dag.

Het retributiereglement voorziet in artikel 4 in een aantal vrijstellingen.