Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Op 21 maart 2019 keurde de gemeenteraad het “Ontwikkelingsreglement Hidrosan” goed.

In dit reglement worden de modaliteiten bepaald voor toekomstige verkavelingen en grote projecten.

Indien U een verkavelingsproject of een meergezinswoning of eender welk project waarbij meer dan 1 wooneenheid zal gerealiseerd worden moeten de plannen voorafgaandelijk besproken worden met PIDPA en zullen hiervoor kosten worden aangerekend door PIPDA.