Reglement coronasubsidie voor lokale verenigingen bij de organisatie van coronaveilige activiteiten

In 2020 voorzag de Vlaamse regering een Vlaams noodfonds om de lokale besturen te helpen om de sectoren cultuur, jeugd en sport bij te staan aangezien de coronacrisis deze sectoren zwaar treft. Lokaal bestuur Dessel ontving hiervan 91 872,68 euro en dit werd verdeeld aan de verenigingen die een dossier indienden. De verdeling van deze middelen had echter betrekking op de gemaakte kosten tot en met 31 augustus 2020.

Omdat de situatie op dat moment nog niet genormaliseerd was werd een nieuw voorstel van reglement voorgelegd aan de gemeenteraad van 2 september 2021. De gemeenteraad keurde het reglement coronasubsidie voor lokale verenigingen bij de organisatie van coronaveilige activiteiten goed. Je vindt het reglement en het invulformulier in bijlage.

Je kan voor je vereniging dus een extra subsidie aanvragen. De kosten die ingebracht kunnen worden lopen over de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Voor het opmaken van je dossier gebruik je het excel invulformulier in bijlage. Je mailt het formulier en de bewijsstukken voor 15 oktober naar vrijetijd@dessel.be.