Reglement ambulante handel (+ uitbating camping) Graspop Metal Meeting editie 2023

Tijdens de informatiesessie op 19 april werd de vraag gesteld naar een mogelijke vroegere opening van de ambulante handel op GMM 2023, meer specifiek opening vanaf woensdag i.p.v. donderdag. In samenspraak met de organisatie en hulp- en politiediensten werd besloten niet in te gaan op dit verzoek. De opening van de ambulante handel blijft dus voorzien op donderdag 15 juni 2023. De organisatie heeft laten weten enkele flankerende maatregelen te zullen nemen om wachtende campingbezoekers vóór opening van camping Boneyard te faciliteren.

Ambulante handel

Wil je eten of drinken verkopen tijdens Graspop Metal Meeting 2023? Vraag dan een vergunning aan voor ambulante handel.

Inwoners, plaatselijke verenigingen en gevestigde handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart) kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een toelating van 15 juni 2023 tot en met 19 juni 2023 in volgende zone:

  • Kastelsedijk vanaf de zandweg Stenehei tot aan het kruispunt met Zandbergen Oost.
  • Zandweg Stenehei vanaf kruispunt Kastelsedijk t.e.m. huisnummer 18.

Op woensdag 19 april 2023 vond een kort informatiemoment plaats rond de organisatie van ambulante handel tijdens GMM 2023. Hierin werd het toekomstige ontwerp van politieverordening besproken met geïnteresseerde ambulante handelaars. De presentatie en bijkomende informatie kan je hieronder terugvinden. 

Opnieuw willen we de aandacht vestigen op de verstrengde inzamel- en recyclageverplichting van drankverpakkingen (Vlarema 7 wetgeving). 

Zie hiervoor volgende links:

• https://www.ovam.be/groen-event

https://www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal

Ook rond brandveiligheid worden verplichtingen opgenomen. Voor meer informatie hierover: zie powerpointpresentatie onderaan deze pagina of klik hier

Vraag uw vergunning vóór vrijdag 12 mei 2023 aan bij het gemeentebestuur (schriftelijk of per e-mail) via het aanvraagformulier (zie hieronder).

Bij vragen kan u contact opnemen met de dienst Lokale Economie (lokale.economie@dessel.be – tel. 014 38 99 27)

Ter info: wetgeving op ambulante handel:

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993.
  • Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006.

Camping uitbaten

Tijdens het festival geldt een verbod tot uitbating van een camping en/of parking tegen betaling, met uitzondering van de campings en parkings die door de organisator van het GMM-festival werden ingericht. Het verbod geldt in een bepaalde perimeter voorzien door de politieverordening. Uitbatingen van campings en/of parkings buiten deze perimeter zijn onderworpen aan een gemeentelijke toelating.

Voor meer informatie hierrond of om een aanvraag in te dienen: contacteer de afdeling grondgebiedzaken - dienst lokale economie, tel. 014 38 99 27, e-mail: lokale.economie@dessel.be.