Reglement afvalophaling (politieverordening)

Deze politieverordening is van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Huishoudelijke afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden.

Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding.

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te verwijderen op andere wijze dan bepaald in deze politieverordening of op te slaan op al dan niet afgesloten private gronden.

De volledige politieverordening kan u onderaan downloaden.